label index  ▪  name index jukebox  ▪  lightbox  ▪  memberlist  ▪  upload  ▪  help  ▪  about this site  ▪ russian

Home > Name Index > U

Featured  |  Last Comments  |  SearchA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U

USSR, Brass Band of the Ministry of the Armed Forces (3)
USSR, Brass band of Ministry of Military Affairs of (2)
USSR, Brass band of NKVD (4)
USSR, Brass band of the Ministry of Military Affairs of (1)
USSR, Brass band of the Ministry of Military Forces of (4)
USSR, Choir of The Red Army of The (18)
USSR, Choir of the Red Army of the (1)
USSR, Dance Ensemble of (12)
USSR, Dance Ensemble of Naval Forces of the (2)
USSR, Dance Ensemble of The Red Army of (6)
USSR, Dance Ensemble of the Red Army of (1)
USSR, Dance of The Red Army of The (1)
USSR, Honored State Choir "Dumka" of the People's Commissariat of Defense of the (2)
USSR, Ministry of Culture of (1)
USSR, Orchestra of the People's Commissariat of Defense (9)
USSR, Red banner ensemble of the (2)
USSR, Soloist's ensemble of State symphony orchestra of (2)
USSR, State Banduras Capella of (2)
USSR, State brass band of (1)
USSR, The orchestra of the Bolshoi theatre of the (23)
USSR, The state Symphony orchestra of the (25)
Ubeyko, Julius (2)
Ubeyko, Julius V. (14)
Uchilisha, Detskiy Khor Vilenskogo Pervogo Nachalnogo (2)
Ukhachyov, N. (3)
Ukhov (1)
Ukhov, Vasily (2)
Ukhov, Vasily G. (2)
Ukolov (2)
Ukrainian (2)
Ukulele (2)
Ullstein, Joseph (2)
Ulyanov, Vladimir Ilyich (2)
Ulyanova, N. (3)
Umurzakov, E. (2)
Unikov, G. (3)
Universiteta, Studencheskiy Khor Imperatorskago Moskovskago (3)
University, Choir of Leningrad State (1)
University, Student Choir of the Imperial Moscow (6)
University, Student Chorus of Imperator Moscow (1)
Universoty, Student Chorus of Kiev (6)
Unterhaltungs-Sinfoniker, Die (1)
Uschakow's, 5. (15)
Ushcheglovskaya, Nina (1)
Ushepovskaya, Nina (2)
Ushkova, Natalia (4)
Ushkova, Nataliya (1)
Ushkova, Natalya (7)
Usipov, Husain (1)
Uspensky, N. T. (8)
Uspensky, Nikolay (1)
Ustinov, Nikolay (1)
Utesov, Leonid (134)
Utesov, Leonid Ossipovich (21)
Utesova, Edit (15)
Utesova, Edith (21)
Utesova, Edith Leonidovna (4)
Utosov, Leonid (6)
Utyosov, Edith (15)
Utyosov, Edith fnd Leonid (2)
Utyosov, Leonid (684)
Utyosov, Leonid Osipovich (2)
Utyosova, Edit (14)
Utyosova, Edith (77)

Filter: 

Powered by 4images © 2002 Template by Karcher © 2005

About this siteTerms of UsePrivacy StatementLinksContact UsGuestbook